Avrupa Birliği projelerinde hedefi vuran yapılandırmalar

ARYANET PROJE 2009 yılından bugüne Erasmus+ (Hayat Boyu Öğrenme Programı) alanında proje, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

responsive

Erasmus+

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

responsive

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansları ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bölge plan ve programlarının uygulamasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmakta ve bölgenin yerel kalkınmasına hizmet etmektedir.

responsive

Bakanlık Destekleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı